Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 18.12.2020

Program jednání : 1. Zahájení. 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. Projednání rozpočtového opatření č.9 . 4. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.10 . 5. Informace o těžbě dřeva v obecním lese a vyúčtování. 6. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru.. 7. Projednání a schválení dohody o provedení práce v roce 2021 s těmito zastupiteli […]