Pozvánka na schůzi zastupitelů dne 1.11.2020

Program jednání: Projednání a schválení programu jednání. Projednání rozpočtového opatření č. 5,6,7,8. Projednání a schválení rekonstrukce střechy kulturního domu v Jankově s podporou dotace obnovy venkova 2021. Projednání a schválení inventarizační komise. Projednání a schválení dokumentu – Plán strategického rozvoje obce Jankov na roky 2021-2025. Diskuse. Projednání a schválení návrhu na usnesení. Závěr jednání. Vyvěšeno dne […]