Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 31.5.2020

Program jednání : Projednání a schválení programu jednání. Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2019 a náprava závad. Projednání a schválení účetní závěrky. Projednání rozpočtového opatření č.2 . Projednání informace Kraje Vysočina o dopravní obslužnosti. Diskuse. Projednání a schválení návrhu na usnesení. Závěr jednání. Vyvěšeno dne 21.5.2020