Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 14.3.2020

Projednání a schválení programu jednání. Projednání a schválení finančního daru pro pojízdnou Prodejnu Humpolec Neuber Jaromír. Projednání a schválení finančního daru pro organizaci Roska Jihlava. Projednání a schválení navýšení částky za odvoz a zpracování komunálního odpadu. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020. Projednání rozpočtového opatření č.1. Diskuse. Projednání návrhu na usnesení. Závěr jednání. […]