Návrh rozpočtu na rok 2020

Rozpočet 2020-návrh   Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2019 k návrhu   Vyvěšeno dne 25.2.2020