Pozvánka na schůzi zastupitelů dne 27.12.2019

1. Zahájení. 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. Projednání rozpočtového opatření č. 7, 8. 4. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 9. 5. Projednání a chválení vyhlášky č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 6. Informace o těžbě dřeva v obecním lese. 7. Informace o stavu […]