Pozvánka na schůzi zastupitelstva 11.10.2019

1. Zahájení. 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. a) Projednání a schválení vstupu obce do DSO Sompo .      b) Projednání a schválení stanov DSO Sompo. 4. Projednání a schválení možnosti prodeje a určení cen kalamitního dřeva z obecního lesa. 5. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru. 6. Jmenování členů inventarizační komise. 7. Diskuse. […]