Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 31.5.2019

Program schůze: Projednání a schválení programu jednání. Projednání rozpočtového opatření č 2 a 3. Projednání převodu stavby bývalých kanceláří JZD Jankov do majetku obce. Diskuse. Projednání návrhu na usnesení. Závěr jednání. Vyvěšeno dne 21.5.2019