Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 29.12.2018

1. Zahájení. 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. Projednání rozpočtového provizoria. 4. Projednání rozpočtového opatření č. 9. 5. Projednání návrhu smlouvy na dodávku pitné vody pro občany. (vodné, stočné). 6. Projednání návrhu na vytvoření SMS informačního systému pro občany. 7. Projednání návrhu na zhotovení nové informační skříňky. 8. Projednání a schválení dohody o provedení […]