Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 10.8.2018

1. Zahájení. 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. Projednání rozpočtového opatření č. 3, 4 a 5. 4. Projednání zprávu o kandidátech do zastupitelstva obce pro blížící se volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 5. a 6. října 2018. 5. Diskuse. 6. Projednání a schválení návrhu na usnesení. 7. Závěr jednání. Vyvěšeno dne […]