Pozvánka na schůzi zastupitelstva 6.6.2018

1. Zahájení. 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. Projednání rozpočtového opatření č. 1 , 2 a 3. 4. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2017. 5. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2017. 6. Projednání a schválení účetní závěrky k 31.12.2017. 7. Zpráva starosty obce o finančním stavu účtu vedeného […]