Schůze zastupitelstva dne 28.12.2017

1. Zahájení. 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. Projednání rozpočtového provizoria. 4. Zpráva starosty o nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 5. Zpráva o zapsání prodeje pozemku 412/2, 412/3 panu Kosinovi ze dne 15.12 2017. 6. Zpráva o ukončení provozu a demontáži vysílače mobilního signálu O2 Telefonica. 7. Projednání návrhu na rekonstrukci veřejného osvětlení a […]