Schůze zastupitelstva dne 24.11.2017

1. Zahájení. 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. Projednání rozpočtového opatření č. 6, 7 a 8. 4. Jmenování inventarizační komise. 5. Diskuse. 6. Projednání návrhu na usnesení. 7. Závěr jednání. Vyvěšeno dne 14.11.2017