Schůze zastupitelstva obce 10.9.2017

Zahájení. Projednání a schválení programu jednání. Projednání rozpočtového opatření č.3,4 a 5. Projednání prodeje pozemku podle geometrického plánu 412/2, 412/3. projednání navýšení mzdy za brigádnickou činnost. Projednání záměru využití zpracování kamenných kostek na vydláždění vjezdu ke kulturnímu domu. Projednání záměru na zpracování náletových dřevin kolem odkalovacího rybníka. Projednání prořezávek v obecním lese. Diskuse. Projednání návrhu […]