Prodej pozemků

Obecní úřad Jankov dává na vědomí záměr prodeje pozemků p.č 412/2 a část pozemku p.č. 412/1 v k.ú. Jankov.   Vyvěšeno dne 10.7.2017