Oznámení o konání schůze 30.12.2016

1. Zahájení. 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. Projednání rozpočtového opatření č. 7. 4. Projednání zprávy o poskytnutých dotacích na vodovod a obnovu vesnice. 5. Projednání zprávy o stavu účtu obce vedeného u KB Pelhřimov. 6. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2017. 7. Projednání navýšení rozpočtu obce. 8. Diskuse. 9. Projednání návrhu na usnesení. […]