Oznámení o konání schůze 13.8.2016

1. Zahájení. 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. Projednání rozpočtového opatření č. 4. 4. Projednání zprávy o průběhu kolaudačního řízení stavební úřadu (vodovod obce) ze dne 17. 7. 2016. 5. Diskuse. 6. Projednání návrhu na usnesení. 7. Závěr jednání. Vyvěšeno dne 2.8.2016