Oznámení o konání schůze 31.12.2015

1. Zahájení 2. Projednání a schválení programu jednání 3. Projednání rozpočtového opatření č. 9. 4. Projednání schválení rozpočtového provizoria na rok 2016. 5. Projednání návrhu na dotaci z programu Obnova venkova. 6. Diskuse 7. Projednání návrhu na usnesení 8. Závěr jednání Vyvěšeno dne 21.12.2015