Oznámení o konání schůze zastupitelstva dne 12.8.2015

  1. Zahájení 2. Projednání a schválení programu jednání 3. Projednání rozpočtového opatření č. 4, 5. 4. Seznámení se zápisy finančního a kontrolního výboru za první pololetí roku 2015 5. Diskuse 6. Projednání návrhu na usnesení 7. Závěr jednání Vyvěšeno dne 3.8.2015