Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce dne 28.3.2015

Program schůze : 1. Zahájení 2. Projednání a schválení programu jednání 3. Projednání a schávelní žádosti o dotaci pro pojízdnou Prodejnu Humpolec Neuber Jaromír. 4. Projednání a schválení žádosti o dotaci pro organizaci Roska Jihlava. 5. Projednání a schválení navýšení rozpočtu proti již vyvěšenému návrhu rozpočtu na rok 2015. 6. Projednání a schválení rozpočtu obce […]