Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce

 Schůze se bude konat 4. října 2014 od 19.00 hod na OÚ.  Program schůze: 1. Projednání a schválení programu jednání. 2. Ukončení řádného volebního období. 3. Projednání rozpočtového opatření č. 4 4. Diskuse. 5. Projednání návrhu na usnesení. 6. Závěr jednání. Vyvěšeno dne 25.září 2014