Oznámení o konání schůze zastupitelstva

 Schůze se bude konat 26. července 2014 od 19:00 hod na OÚ. Program schůze: 1. Projednání kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce pro rok 2014. 2. Projednání rozpočtových opatření 2 a 3. 3. Projednání a schválení žádosti pana Procházky o koupi pozemku p.č. 8/2, 8/7 a 7 o celkové výměře 388m2. 4. Projednání a […]