Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní indentifikace, adres a nemovitostí.