Plynofikace obce

Byly zahájeny výkopové práce pro plynofikaci obce vedené od Chaloupek a obecního lesa. Práce byly dokončeny počátkem prosince. – Stavební stroje provádějící výkopové práce – Rýha pro položení plynového potrubí – Pohled od obce