Pozvánka na schůzi zastupitelstva 3.8.2019

1. Zahájení. 2. Projednání a schválení programu jednání. 3. Projednání rozpočtového opatření 4 a 5 a projednání a schválení č.6 . 4. Projednání a schválení úpravy navýšení rozpočtu obce na opravu místní komunikace a na těžbu v obecním lese. 5. Projednání a schválení návrhu smlouvy s Městem Pelhřimov – přestupková agenda. 6. Informace o návrhu zařazení obce do […]