Schválený závěrečný účet 2017

Příloha – rok 2017 Rozvaha – rok 2017 Výkaz FIN – rok 2017 Výkaz zisku a ztráty – rok 2017 vyplněná osoba ZÚ+za+rok+2017   vyvěšeno dne 16.6.2018