Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce dne 7.2.2015

Program schůze : 1. Zahájení 2. Projednání a schválení programu jednání 3. Projednání a schválení inventarizační zprávy za rok 2014. 4. Projednání a schválení odpočtového plánu na rok 2015. 5. Projednání rozpočtového opatření č. 6 z roku 2014. 6. Diskuse 7. Projednání návrhu na usnesení 8. Závěr jednání Vyvěšeno dne 29.1.2015