Užitečné odkazy

Portál obecních úřadů : www.obecni-urad.net
Portál Kraje Vysočina : www.kr-vysocina.cz
Portál veřejné správy : http://portal.gov.cz
EPUSA – elektronický portál území : www.epusa.cz
Informační centrum Evropské Unie : www.evropska-unie.cz
ISÚ-Informační systém o území : www.isu.cz
ISÚ-Program obnovy venkova : www.kr-urady.cz
Státní fond rozvoje bydlení: www.sfrb.cz