Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Jankov 1-2017 komunální odpad o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jankov
17.6.2017

Veřejná vyhláška odboru výstavby
13.srpna 2014

Obecně závazná vyhláška obce Jankov č. 3/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jankov
17.května 2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku ze psů
17.května 2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánaí a odstraňování komunálních odpadů
17.května 2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška o místní poplatcích obce Jankov.

Obecně závazná vyhláška obce Jankov o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.