Úřední deska

Úřední deska OÚ Jankov dle zák. 106 / 99 Sb.

 

Rozbor vody 2018

rozbor vodojem 28.6.2018Rozpočtové opatření č.4/2018

Rozpočtové opatření č.4 s razítkem

Vyvěšeno dne 25.6.2018Schválený závěrečný účet 2017

Příloha – rok 2017 Rozvaha – rok 2017 Výkaz FIN – rok 2017 Výkaz zisku a ztráty – rok 2017 vyplněná osoba ZÚ+za+rok+2017

 

vyvěšeno dne 16.6.2018Zahájení územního řízení – Jakub Zeman

zahájení územního řízení Zeman

 

Vyvěšeno dne 13.6.2018Rozpočtové opatření č.3 2018

RO č. 3 2018 Jankov

Vyvěšeno dne 6.6.2018Počet zastupitelů na rok 2018

schválení počtu zastupitelů na volby

 

Vyvěšeno dne 6.6.2018Protokol o schválení účetní závěrky

protokol o schválení ÚZ

 

Vyvěšeno dne 1.6.2018Pozvánka na schůzi zastupitelstva 6.6.2018

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového opatření č. 1 , 2 a 3.

4. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2017.

5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2017.

6. Projednání a schválení účetní závěrky k 31.12.2017.

7. Zpráva starosty obce o finančním stavu účtu vedeného u KB Pelhřimov a ČSOB Pelhřimov.

8. Projednání počtu zastupitelů obce pro blížící se volby do zastupitelstev obcí, které se budou

konat 5. a 6. října 2018.

9. Diskuse

10. Projednání a schválení návrhu na usnesení

11. Závěr jednání

Vyvěšeno dne 27.5.2018Návrh závěrečného účtu 2017

závěrečný účet 2017 přílohy č2 závěrečný účet 2017 přílohy závěrečný účet 2017

 

Vyvěšeno dne 24.5.2018Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017

Zpráva o výsledku hospodaření 2017

 

Při přezkoumání hospodaření obce Jankov za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky tj.  bez výhrad

Vyvěšeno dne 24.5.2018