Úřední deska

Úřední deska OÚ Jankov dle zák. 106 / 99 Sb.

 

Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 22.3.2019

Program:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení programu jednání
3. Projednání a schválení žádosti o dotaci pro pojízdnou Prodejnu Humpolec Neuber Jaromír.
4. Projednání a schválení žádosti o finanční dar pro organizaci Roska Jihlava.
5. Projednání rozpočtového opatření č. 10.
6. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2019.
7. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2025.
8. Projednání a schválení zprávy inventarizační komise.
9. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru.
10. Projednání odpisového plánu 2018 .
11. Diskuse
12. Projednání a schválení návrhu na usnesení
13. Závěr jednání

Vyvěšeno dne 12.3.2019Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018

 

Vyvěšeno dne 26.2.2019Návrh střednědobého výhledu 2021-2025

Návreh střednědobého výhledu 2021-2025

Vyvěšeno dne 26.2.2019Návrh rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu 2019 str1 Návrh rozpočtu 2019

 

Vloženo dne 26.2.2019Rozpočtové opatření č.10

Rozpočtová opatření č.10

Vyvěšeno dne 31.12.2018Návrh – rozpočtové opatření č.10

Návrh rozpočtové opatření č.10

Vyvěšeno dne 31.12.2018Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 29.12.2018

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového provizoria.

4. Projednání rozpočtového opatření č. 9.

5. Projednání návrhu smlouvy na dodávku pitné vody pro občany. (vodné, stočné).

6. Projednání návrhu na vytvoření SMS informačního systému pro občany.

7. Projednání návrhu na zhotovení nové informační skříňky.

8. Projednání a schválení dohody o provedení práce v roce 2019 s těmito zastupiteli Miroslav Jonák , Jiří Hebký , Marie Zemanová , Vojtěch Zeman ,Pavel Blažek , Pavel Homolka , Libor Jonák ve výši 100Kč/hod .

9. Diskuse.

10. Projednání návrhu na usnesení.

11. Závěr jednání.

 

Vyvěšeno dne 19.12.2018Rozpočtové opatření č.9

Rozpočtová opatření č.9 s razítkem

 

Vyvěšeno dne 13.11.2018Rozpočtové opatření č.8

Rozpočtové opatření č.8 s razítkemPozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce dne 1.11.2018

 1. Projednání a schválení programu jednání.
 2. Seznámení s výsledky komunálních voleb, které proběhly ve dnech 5. a 6. října 2018.
 3. Převzetí osvědčení o zvolení člena zastupitelstva obce a složení slibu.
 4. Volba návrhové, volební a mandátové komise.
 5. Volba starosty, místostarosty, volba předsedů a členů finančního a kontrolní komise.
 1. Projednání finančních odměn členům zastupitelstva obce.
 2. Zpráva volební a mandátové komise.
 3. Oprávnění ke schvalování rozpočtových opatření starostou obce.
 4. Jmenování inventarizační komise.
 5. Projev starosty obce.
 6. Projednání rozpočtového opatření č. 8.
 7. Projednání a schválení odměny pro knihovníka obce.
 8. Projednání a schválení návrhu a stanovení částky na používání vlastního nářadí.
 9. Projednání a schválení odměny za hodinu provedené práce pro obec.
 10. Projednání a schválení navýšení pokladní hotovosti na 50 000,- Kč .
 11. Diskuse.
 12. Projednání návrhu na usnesení.
 13. Závěr jednání.

 

Vyvěšeno dne 20.10.2018