Úřední deska

Úřední deska OÚ Jankov dle zák. 106 / 99 Sb.

 

Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce dne 1.11.2018

 1. Projednání a schválení programu jednání.
 2. Seznámení s výsledky komunálních voleb, které proběhly ve dnech 5. a 6. října 2018.
 3. Převzetí osvědčení o zvolení člena zastupitelstva obce a složení slibu.
 4. Volba návrhové, volební a mandátové komise.
 5. Volba starosty, místostarosty, volba předsedů a členů finančního a kontrolní komise.
 1. Projednání finančních odměn členům zastupitelstva obce.
 2. Zpráva volební a mandátové komise.
 3. Oprávnění ke schvalování rozpočtových opatření starostou obce.
 4. Jmenování inventarizační komise.
 5. Projev starosty obce.
 6. Projednání rozpočtového opatření č. 8.
 7. Projednání a schválení odměny pro knihovníka obce.
 8. Projednání a schválení návrhu a stanovení částky na používání vlastního nářadí.
 9. Projednání a schválení odměny za hodinu provedené práce pro obec.
 10. Projednání a schválení navýšení pokladní hotovosti na 50 000,- Kč .
 11. Diskuse.
 12. Projednání návrhu na usnesení.
 13. Závěr jednání.

 

Vyvěšeno dne 20.10.2018Oznámení Jedlovský přivaděč

Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení stavby VD-Hubenov – Jedlovský přivaděč

Stavební řízení Jedlovský přivaděč

Vyvěšeno dne 1.10.2018Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva dne 4.10.2018

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového opatření č. 7.

4. Projednání zprávy o aktuálním stavu rekonstrukce veřejného osvětlení.

5. Ukončení řádného volebního období.

6. Diskuse.

7. Projednání a schválení návrhu na usnesení.

8. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 26.9.2018Návrh rozpočtového opatření č.7

Vyvěšeno dne 25.9.2018

Rozpočtové opatření č.7 návrhÚzemní rozhodnutí Jakub Zeman

Zeman Jakub územní rozhodnutí

 

Vyvěšeno dne 29.8.2018Rozpočtové opatření č.6

Rozpočtové opatření č.6 s razítkem

 

Vyvěšeno dne 28.8.2018Rozpočtové opatření č.5

Rozpočtové opatření č.5 s razítkem

 

Vyvěšeno dne 1.8.2018Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 10.8.2018

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového opatření č. 3, 4, 5 a 6.

4. Projednání zprávu o kandidátech do zastupitelstva obce pro blížící se volby do

zastupitelstev obcí, které se budou konat 5. a 6. října 2018.

5. Diskuse.

6. Projednání a schválení návrhu na usnesení.

7. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 1.8.2018Oznámení konání voleb 2018

Oznámení s razítkem

 

Vyvěšeno dne 25.7.2018Rozbor vody 2018

rozbor vodojem 28.6.2018