Úřední deska

Úřední deska OÚ Jankov dle zák. 106 / 99 Sb.

 

Oznámení o době a místě konání voleb do EU

Oznámení k volbám EU

Vyvěšeno dne 9.5.2019Rozpočtové opatření č.2

Rozpočtová opatření 2-2019

Vyvěšeno dne 30.4.2019Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2025

Střednědobý výhled 2021-2025

Vyvěšeno dne 23.3.2019Rozpočet 2019

Rozpočet 2019

Vyvěšeno dne 23.3.2019Rozpočtové opatření č.1

Rozpočtová opatření 1-2019

Vyvěšeno dne 22.3.2019Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 22.3.2019

Program:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení programu jednání
3. Projednání a schválení žádosti o dotaci pro pojízdnou Prodejnu Humpolec Neuber Jaromír.
4. Projednání a schválení žádosti o finanční dar pro organizaci Roska Jihlava.
5. Projednání rozpočtového opatření č. 10.
6. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2019.
7. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2025.
8. Projednání a schválení zprávy inventarizační komise.
9. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru.
10. Projednání odpisového plánu 2018 .
11. Diskuse
12. Projednání a schválení návrhu na usnesení
13. Závěr jednání

Vyvěšeno dne 12.3.2019Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018

 

Vyvěšeno dne 26.2.2019Návrh střednědobého výhledu 2021-2025

Návreh střednědobého výhledu 2021-2025

Vyvěšeno dne 26.2.2019Návrh rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu 2019 str1 Návrh rozpočtu 2019

 

Vloženo dne 26.2.2019Rozpočtové opatření č.10

Rozpočtová opatření č.10

Vyvěšeno dne 31.12.2018