Úřední deska

Úřední deska OÚ Jankov dle zák. 106 / 99 Sb.

 

Schůze zastupitelstva obce 10.9.2017

 1. Zahájení.
 2. Projednání a schválení programu jednání.
 3. Projednání rozpočtového opatření č.3,4 a 5.
 4. Projednání prodeje pozemku podle geometrického plánu 412/2, 412/3.
 5. projednání navýšení mzdy za brigádnickou činnost.
 6. Projednání záměru využití zpracování kamenných kostek na vydláždění vjezdu ke kulturnímu domu.
 7. Projednání záměru na zpracování náletových dřevin kolem odkalovacího rybníka.
 8. Projednání prořezávek v obecním lese.
 9. Diskuse.
 10. Projednání návrhu usnesení.
 11. Závěr jednání.

 

Vyvěšeno dne 1.9.2017Plán péče – Jankovský potok

481407751_0_Oznameni navrhu Prameniste (3)

 

Vyvěšeno dne : 7.7.2017Rozpočtové opatření 4/2017

Rozpočtové opatření 4/2017

Vyvěšeno dne 5.7.2017Rozpočtové opatření 3/2017

Rozpočtové opatření 3/2017

Vyvěšeno dne 28.6.2017Schůze zastupitelstva obce 17.6.2017

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového opatření č. 1 a 2.

4. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2016.

5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2016.

6. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru , přepravy , třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů č.1/2017

7. Projednání finančního daru SDH Jankov.

8. Projednání zprávy o poskytnutí dotace na opravu místní komunikace.

9. Diskuse.

10. Projednání návrhu na usnesení.

11. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 9.6.2017Závěrečný účet za rok 2016

závěrečný účet za rok 2016

 

Vyvěšeno dne 19.5.2017Audit za rok 2016

Audit 2017

 

Vyvěšeno dne 19.5.2017Vyhláška č.1/2017 – komunální odpad

1-2017 konunální odpad

Vyvěšeno dne 16.5.2017Veřejná vyhláška – změna územního plánu Vyskytná

CCF12072017

Vyvěšeno dne 12.5.2017Rozpočtové opatření 2/2017

rozpočtové opatření 2/2017

Vyvěšeno dne 3.5.2017