Úřední deska

Úřední deska OÚ Jankov dle zák. 106 / 99 Sb.

 

Návrh rozpočtu 2018

Rozpočet 2018 Výkaz FIN – rok 2017

 

 

 

Vyvěšeno dne 15.2.2018Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

Opatření obecné povahy

 

Vyvěšeno dne 8.2.2017pozvánka k volbě prezidenta 2.kolo

pozvánka prezident 2.kolo

 

Vyvěšeno dne 15.1.2018pozvánka na 1.kolo volby prezidenta

pozvánka prezident 1.kolo

Vyvěšeno dne 2.1.2018rozpočtové opatření č.9

Rozpočtová opatření 9

 

Vyvěšeno dne 2.1.2018Zápis z jednání zastupitelstva 28.12.2017

Hlavní bod – rozpočtové provizorium

 

 

 

Vyvěšeno dne 29.12.2017

20 Zápis z 28. 12. 2017 rozpočtové provizorium (1)Schůze zastupitelstva dne 28.12.2017

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového provizoria.

4. Zpráva starosty o nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

5. Zpráva o zapsání prodeje pozemku 412/2, 412/3 panu Kosinovi ze dne 15.12 2017.

6. Zpráva o ukončení provozu a demontáži vysílače mobilního signálu O2 Telefonica.

7. Projednání návrhu na rekonstrukci veřejného osvětlení a místní komunikace vedoucí k

obecnímu lesu.

8. Diskuse.

9. Projednání návrhu na usnesení.

10. Závěr jednání.

 

Vyvěšeno dne 18.12.2017Rozpočtové opatření č.8 návrh

Rozpočtová opatření 8 návrh

 

 

Vyvěšeno dne 25.11.2017Schůze zastupitelstva dne 24.11.2017

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového opatření č. 6, 7 a 8.

4. Jmenování inventarizační komise.

5. Diskuse.

6. Projednání návrhu na usnesení.

7. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 14.11.2017Rozpočtové opatření č.7

Rozpočtová opatření 7

 

Vyvěšeno dne 16.10.2017