Úřední deska

Úřední deska OÚ Jankov dle zák. 106 / 99 Sb.

 

Rozpočtové opatření č.2/2018

Rozpočtová opatření č.2

Vyvěšeno dne 25.4.2018Rozpočtové opatření č.1/2018

Rozpočtové opatření č. 1

 

Vyvěšeno dne 1.4.2018Rozpočet na rok 2018

Rozpočet 2018

Vyvěšeno dne 17.3.2018Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 16.3.2018

1. Zahájení

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2018.

4. Projednání žádosti Jakuba Zemana na povolení stavby na parcele č. 223.

5. Projednání daru pozemku obci číslo parcely 223/3 od Jakuba Zemana na stavbu příjezdové

Komunikace.

6. Projednání vyjmutí pozemku číslo parcely 223/3, podle nového geometrického plánu,

z půdního fondu.

7. Projednání a schválení žádosti o finanční dar pro pojízdnou Prodejnu Humpolec Neuber

Jaromír.

8. Projednání a schválení žádosti o finanční dar pro organizaci Roska Jihlava.

9. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.9 .

  1. Projednání odpisového plánu za rok 2017.

  2. Projednání inventarizační zprávy za rok 2017.

  3. Projednání a schválení odměn zastupitelům obce – dohody o provedení práce v roce 2018 těchto zastupitelů Miroslav Jonák , Jiří Hebký , Marie Zemanová , Vojtěch Zeman , Pavel Blažek , Pavel Homolka , Libor Jonák.

13. Diskuse

14. Projednání a schválení návrhu na usnesení

15. Závěr jednání

Vyvěšeno dne 8.3.2018Návrh rozpočtu 2018

Rozpočet 2018 Výkaz FIN – rok 2017

 

 

 

Vyvěšeno dne 15.2.2018Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

Opatření obecné povahy

 

Vyvěšeno dne 8.2.2017Pravidla rozpočtového provizoria od 1.1.2018

Pravidla rozpočtového provizoria

Vyvěšeno dne 15.1.2018pozvánka k volbě prezidenta 2.kolo

pozvánka prezident 2.kolo

 

Vyvěšeno dne 15.1.2018pozvánka na 1.kolo volby prezidenta

pozvánka prezident 1.kolo

Vyvěšeno dne 2.1.2018rozpočtové opatření č.9

Rozpočtová opatření 9

 

Vyvěšeno dne 2.1.2018