Úřední deska

Úřední deska OÚ Jankov dle zák. 106 / 99 Sb.

 

Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva dne 4.10.2018

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového opatření č. 7.

4. Projednání zprávy o aktuálním stavu rekonstrukce veřejného osvětlení.

5. Ukončení řádného volebního období.

6. Diskuse.

7. Projednání a schválení návrhu na usnesení.

8. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 26.9.2018Oznámení Jedlovský přivaděč

Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení stavby VD-Hubenov – Jedlovský přivaděč

Stavební řízení Jedlovský přivaděč

Vyvěšeno dne 1.10.2018Územní rozhodnutí Jakub Zeman

Zeman Jakub územní rozhodnutí

 

Vyvěšeno dne 29.8.2018Rozpočtové opatření č.6

Rozpočtové opatření č.6 s razítkem

 

Vyvěšeno dne 28.8.2018Rozpočtové opatření č.5

Rozpočtové opatření č.5 s razítkem

 

Vyvěšeno dne 1.8.2018Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 10.8.2018

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového opatření č. 3, 4, 5 a 6.

4. Projednání zprávu o kandidátech do zastupitelstva obce pro blížící se volby do

zastupitelstev obcí, které se budou konat 5. a 6. října 2018.

5. Diskuse.

6. Projednání a schválení návrhu na usnesení.

7. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 1.8.2018Oznámení konání voleb 2018

Oznámení s razítkem

 

Vyvěšeno dne 25.7.2018Rozbor vody 2018

rozbor vodojem 28.6.2018Rozpočtové opatření č.4/2018

Rozpočtové opatření č.4 s razítkem

Vyvěšeno dne 25.6.2018Schválený závěrečný účet 2017

Příloha – rok 2017 Rozvaha – rok 2017 Výkaz FIN – rok 2017 Výkaz zisku a ztráty – rok 2017 vyplněná osoba ZÚ+za+rok+2017

 

vyvěšeno dne 16.6.2018