Úřední deska

Úřední deska OÚ Jankov dle zák. 106 / 99 Sb.

 

Rozpočtové opatření č.7

Rozpočtová opatření 7

 

Vyvěšeno dne 16.10.2017Rozpočtové opatření č.6

Rozpočtová opatření 6

 

Vyvěšeno dne 25.9.2017Schůze zastupitelstva obce 10.9.2017

 1. Zahájení.
 2. Projednání a schválení programu jednání.
 3. Projednání rozpočtového opatření č.3,4 a 5.
 4. Projednání prodeje pozemku podle geometrického plánu 412/2, 412/3.
 5. projednání navýšení mzdy za brigádnickou činnost.
 6. Projednání záměru využití zpracování kamenných kostek na vydláždění vjezdu ke kulturnímu domu.
 7. Projednání záměru na zpracování náletových dřevin kolem odkalovacího rybníka.
 8. Projednání prořezávek v obecním lese.
 9. Diskuse.
 10. Projednání návrhu usnesení.
 11. Závěr jednání.

 

Vyvěšeno dne 1.9.2017Rozpočtové opatření č.5

Rozpočtová opatření 5

 

Vyvěšeno dne 7.8.2017Obecní úřad Jankov dává na vědomí záměr prodeje pozemků p.č 412/2 a část pozemku p.č. 412/1 v k.ú. Jankov.

 

Vyvěšeno dne 10.7.2017

 

 Plán péče – Jankovský potok

481407751_0_Oznameni navrhu Prameniste (3)

 

Vyvěšeno dne : 7.7.2017Rozpočtové opatření 4/2017

Rozpočtové opatření 4/2017

Vyvěšeno dne 5.7.2017Rozpočtové opatření 3/2017

Rozpočtové opatření 3/2017

Vyvěšeno dne 28.6.2017Schůze zastupitelstva obce 17.6.2017

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového opatření č. 1 a 2.

4. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2016.

5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2016.

6. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru , přepravy , třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů č.1/2017

7. Projednání finančního daru SDH Jankov.

8. Projednání zprávy o poskytnutí dotace na opravu místní komunikace.

9. Diskuse.

10. Projednání návrhu na usnesení.

11. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 9.6.2017Závěrečný účet za rok 2016

závěrečný účet za rok 2016

 

Vyvěšeno dne 19.5.2017