Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce

 Schůze se bude konat 4. října 2014 od 19.00 hod na OÚ.

 Program schůze:

1. Projednání a schválení programu jednání.
2. Ukončení řádného volebního období.
3. Projednání rozpočtového opatření č. 4
4. Diskuse.
5. Projednání návrhu na usnesení.
6. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 25.září 2014


Okomentuj