Sedmé jednání zastupitelstva obce

Sedmé jednání zastupitelstva obce se koná 30. listopadu 2013 od 19:00 hod.

Program schůze:

 

1. Zahájení

 

2. Projednání a schválení programu jednání

 

3. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4.

 

4. Jmenování inventarizační komise.

 

5. Jmenování komise pro výběrové řízení na vodovod Jankov.

 

6. Diskuse

 

7. Projednání návrhu na usnesení

 

8. Závěr jednání

Vyvěšeno dne 22.11. 2013


Okomentuj