První jednání zastupitelstva obce 2013

První jednání zastupitelstva obce se koná 21. ledna 2013 od 19:00 hod.

Program schůze:

1. Zahájení
2. Projednání a schválení programu jednání.
3. Projednání plánu inventur za rok 2012.
4. Projednání dotace pro pojízdnou prodejnu Humpolec.
5. Diskuse.
6. Projednání návrhu na usnesení.
7. Závěr jednání.

 Vyvěšeno dne 14.1. 2013


Okomentuj