Čtrvté jednání zastupitelstva obce

Čtvrté jednání zastupitelstva obce se koná 19. října 2012 od 19:00 hod.

Program schůze:

1. Zahájení
2. Projednání a schválení programu jednání.
3. Projednání úpravy rozpočtu č. 2.
4. Projednání jmenování inventerizační komise.
5. Zpráva o prodloužení stavebního povolení na výstavbu obecního vodovodu.
6. Zpráva o termínech přímé volby prezidenta ČR.
7. Projednání odměny pro Pavla Homolku ml. Za správu vebových stránek.
8. Diskuse.
9. Projednání návrhu na usnesení.
10. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 10.10. 2012


Okomentuj