Pozvánka na schůzi zastupitelstva obce 4.3.2012

Starosta obce svolává schůzi zastupitelstva obce konanou dne 4.3.2012 v 19:00 hod. na obecním úřadě.

Program schůze:

1. Projednání a schválení programu jednání.

2. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2012.

3. Diskuse.

4. Projednání návrhu na usnesení.

5. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 26.2. 2012


Okomentuj