NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012

Přiložené dokumenty:

Příjmy rozpočtu 2012

Běžné a kapitálové výdaje 2012

Rozpis nedaňových příjmů obce

Výdaje (volný list)


Okomentuj