Plynofikace obce

Byly zahájeny výkopové práce pro plynofikaci obce vedené od Chaloupek a obecního lesa.
Práce byly dokončeny počátkem prosince.
– Stavební stroje provádějící výkopové práce
– Rýha pro položení plynového potrubí
– Pohled od obce


Okomentuj