Chráněné přírodní rezervace a národní přírodní památky v okolí Jankova

U Milíčovska

Lokalizace : Východně 0,8 km od obce Jankov. Nadmořská výška 656-662 m. Hraničí s katastrem obce Dušejov.
Důvod ochrany : Zachovalé luční rašeliniště s okolními vlhkými a rašelinnými loukami.

Území Jankovského potoka
Lokalizace : 0.6 km severozápadně od Jankova, potok se vine katastrálním územím těcto obcí Jankov, Vyskytná, Zachotín, Mysletín, Mladé Bříště, Staré Bříště, Nový Rychnov Výměra MZCHÚ 71,74 ha, OP 323,88 ha.
Důvod ochrany : Pramenná část volně meandrujícího vrchovinného potoka je ojedinělou lokalitou kriticky ohrožené perlorodky říční. V nivě potoka se vyskytují ohrožená rostlinná společenstva ostřicových mokřadů, vlhkých a rašelinných luk, přípotočních olšin a rákosin. Vodní tok je doprovázen esteticky a biologicky hodnotnými břehovými porosty.


Okomentuj