Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 14.3.2020

  1. Projednání a schválení programu jednání.
  2. Projednání a schválení finančního daru pro pojízdnou Prodejnu Humpolec Neuber Jaromír.
  3. Projednání a schválení finančního daru pro organizaci Roska Jihlava.
  4. Projednání a schválení navýšení částky za odvoz a zpracování komunálního odpadu.
  5. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020.
  6. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020.
  7. Projednání rozpočtového opatření č.1.
  8. Diskuse.
  9. Projednání návrhu na usnesení.
  10. Závěr jednání.

 

Vyvěšeno dne 4.3.2020


Okomentuj