Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 14.3.2020

Zastupitelé budou projednávat tento program:

  1. Projednání a schválení programu jednání.
  2. Projednání a schválení žádosti o dotaci pro pojízdnou Prodejnu Humpolec Neuber Jaromír.
  3. Projednání a schválení žádosti o finanční dar pro organizaci Roska Jihlava.
  4. Projednání informací rozhodnutí vlády ČR o šíření nemoci COVID-19.
  5. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020.
  6. Diskuse.
  7. Projednání návrhu na usnesení.
  8. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 3.3.2020

 


Okomentuj