Pozvánka na schůzi zastupitelstva 11.10.2019

  1. Zahájení.
  2. Projednání a schválení programu jednání.
  3. Projednání rozpočtového opatření č.6.
  4. a) Projednání a schválení vstupu obce do DSO Sompo . b) Projednání a schválení stanov DSO Sompo.
  5. Projednání a schválení možnosti prodeje a určení cen kalamitního dřeva z obecního lesa.
  6. Diskuse.
  7. Projednání a schválení návrhu na usnesení.
  8. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 29.9.2019


Okomentuj