Návrh závěrečného účtu 2019

Návrh ZÚ za rok 2019 Příloha – rok 2019 Rozvaha – rok 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019 Výkaz zisku a ztráty – rok 2019

 

přezkum výsledek 2019

 

Vyvěšeno dne 14.5.2020


Rozbor vody 2020 komplet

rozbor vody malý+velký 2020


Vyhláška – daň z nemovitých věcí

Vydáno finančním úřadem

 

Vyhláška daň z nemovitosti

 

Vyvěšeno dne 24.4.2020


Informace pro obyvatele v souvislosti šíření viru COVID-19

Výstupy jednání Krizového štábu Kraje Vysočina

 

Zákaz volném pohybu osob


Rozpočet na rok 2020

Rozpočet 2020

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019

 

Vyvěšeno dne 15.3.2020


Rozpočtové opatření č.1/2020

Rozpočtová opatření 1-2020

 

Vyvěšeno dne 5.3.2020


Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 14.3.2020

 1. Projednání a schválení programu jednání.
 2. Projednání a schválení finančního daru pro pojízdnou Prodejnu Humpolec Neuber Jaromír.
 3. Projednání a schválení finančního daru pro organizaci Roska Jihlava.
 4. Projednání a schválení navýšení částky za odvoz a zpracování komunálního odpadu.
 5. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020.
 6. Diskuse.
 7. Projednání návrhu na usnesení.
 8. Závěr jednání.

 

Vyvěšeno dne 4.3.2020


Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 14.3.2020

Zastupitelé budou projednávat tento program:

 1. Projednání a schválení programu jednání.
 2. Projednání a schválení žádosti o dotaci pro pojízdnou Prodejnu Humpolec Neuber Jaromír.
 3. Projednání a schválení žádosti o finanční dar pro organizaci Roska Jihlava.
 4. Projednání informací rozhodnutí vlády ČR o šíření nemoci COVID-19.
 5. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020.
 6. Diskuse.
 7. Projednání návrhu na usnesení.
 8. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 3.3.2020

 


Návrh rozpočtu na rok 2020

Rozpočet 2020-návrh

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2019 k návrhu

 

Vyvěšeno dne 25.2.2020


Rozpočtové opatření č.10

Rozpočtová opatření č.10 2019

Vyvěšeno dne 31.12.2019