Vyhláška 1/2019 odpady

vyhláška odpady 2020 schválená

 

Vyvěšeno dne 27.12.2019


Pozvánka na schůzi zastupitelů dne 27.12.2019

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového opatření č. 7, 8.

4. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 9.

5. Projednání a chválení vyhlášky č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

6. Informace o těžbě dřeva v obecním lese.

7. Informace o stavu účtu u Komerční banky a u ČSOB.

8. Zhodnocení brigád v obci.

9. Projednání a schválení částky, s kterou může disponovat starosta bez schválení

zastupitelstva obce.

10. Projednání a schválení dohody o provedení práce v roce 2020 s těmito zastupiteli Miroslav Jonák, Jiří Hebký, Marie Zemanová, Jakub Zeman, Pavel Blažek, Pavel Homolka, Libor Jonák ve výši 100Kč/hod.

11. Projednání a schválení rozpočtového provizoria.

12. Diskuse.

13. Projednání a schválení návrhu na usnesení.

14. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 15.12.2019


návrh vyhlášky odpadů na rok 2020

návrh vyhlášky odpady 2020

 

Vyvěšeno dne 7.12.2019


Rozpočtové opatření č.7

rozpočtové opatření č.7 2019

 

Vyvěšeno dne 30.10.2019


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 11.10.2019

 1. 1. Zahájení.

  2. Projednání a schválení programu jednání.

  3. a) Projednání a schválení vstupu obce do DSO Sompo .

       b) Projednání a schválení stanov DSO Sompo.

  4. Projednání a schválení možnosti prodeje a určení cen kalamitního dřeva z obecního lesa.

  5. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru.

  6. Jmenování členů inventarizační komise.

  7. Diskuse.

  8. Projednání a schválení návrhu na usnesení.

  9. Závěr jednání.

  10. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 29.9.2019


Rozpočtové opatření č.6

rozpočtové opatření č.6 2019

 

Vyvěšeno dne 3.8.2019


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 3.8.2019

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového opatření 4 a 5 a projednání a schválení č.6 .

4. Projednání a schválení úpravy navýšení rozpočtu obce na opravu místní komunikace a na těžbu v obecním lese.

5. Projednání a schválení návrhu smlouvy s Městem Pelhřimov – přestupková agenda.

6. Informace o návrhu zařazení obce do zájmového území.

7. Diskuse.

8. Projednání a schválení návrhu na usnesení.

9. Závěr jednání.

zveřejněno dne 22.7.2019


Rozpočtové opatření č.5

rozpočtové opatření č.5 2019

vyvěšeno dne 5.7.2019


Rozpočtové opatření č.4

Rozpočtová opatření č.4

 

Vyvěšeno dne 24.6.2019


Vyzvednutí vlastnických separátů LHO

Vyzvednutí vlastnických separátů LHO

určeno pro vlastníky lesů

Vyvěšeno dne 19.6.2019