Rozpočtové opatření č.7

rozpočtové opatření č.7 2019

 

Vyvěšeno dne 30.10.2019


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 11.10.2019

 1. 1. Zahájení.

  2. Projednání a schválení programu jednání.

  3. a) Projednání a schválení vstupu obce do DSO Sompo .

       b) Projednání a schválení stanov DSO Sompo.

  4. Projednání a schválení možnosti prodeje a určení cen kalamitního dřeva z obecního lesa.

  5. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru.

  6. Jmenování členů inventarizační komise.

  7. Diskuse.

  8. Projednání a schválení návrhu na usnesení.

  9. Závěr jednání.

  10. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 29.9.2019


Rozpočtové opatření č.6

rozpočtové opatření č.6 2019

 

Vyvěšeno dne 3.8.2019


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 3.8.2019

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového opatření 4 a 5 a projednání a schválení č.6 .

4. Projednání a schválení úpravy navýšení rozpočtu obce na opravu místní komunikace a na těžbu v obecním lese.

5. Projednání a schválení návrhu smlouvy s Městem Pelhřimov – přestupková agenda.

6. Informace o návrhu zařazení obce do zájmového území.

7. Diskuse.

8. Projednání a schválení návrhu na usnesení.

9. Závěr jednání.

zveřejněno dne 22.7.2019


Rozpočtové opatření č.5

rozpočtové opatření č.5 2019

vyvěšeno dne 5.7.2019


Rozpočtové opatření č.4

Rozpočtová opatření č.4

 

Vyvěšeno dne 24.6.2019


Vyzvednutí vlastnických separátů LHO

Vyzvednutí vlastnických separátů LHO

určeno pro vlastníky lesů

Vyvěšeno dne 19.6.2019


Zpráva o hospodaření obce 2018

výkaz 2018 , návrh závěrečného účtu 2018 , Zpráva o výsledku hospodaření 2018

 

Vyvěšeno dne 4.6.2019


Rozpočtové opatření č.3

Rozpočtová opatření 3-2019

 

Vyvěšeno dne 23.5.2019


Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 31.5.2019

  • Program schůze:

   1. Projednání a schválení programu jednání.
   2. Projednání rozpočtového opatření č 2 a 3.
   3. Projednání převodu stavby bývalých kanceláří JZD Jankov do majetku obce.
   4. Diskuse.
   5. Projednání návrhu na usnesení.
   6. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 21.5.2019