Informace pro obyvatele v souvislosti šíření viru COVID-19

Výstupy jednání Krizového štábu Kraje Vysočina

 

Zákaz volném pohybu osob


Rozpočet na rok 2020

Rozpočet 2020

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019

 

Vyvěšeno dne 15.3.2020


Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 14.3.2020

Zastupitelé budou projednávat tento program:

 1. Projednání a schválení programu jednání.
 2. Projednání a schválení žádosti o dotaci pro pojízdnou Prodejnu Humpolec Neuber Jaromír.
 3. Projednání a schválení žádosti o finanční dar pro organizaci Roska Jihlava.
 4. Projednání informací rozhodnutí vlády ČR o šíření nemoci COVID-19.
 5. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020.
 6. Diskuse.
 7. Projednání návrhu na usnesení.
 8. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 3.3.2020

 


Návrh rozpočtu na rok 2020

Rozpočet 2020-návrh

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2019 k návrhu

 

Vyvěšeno dne 25.2.2020


Vyhláška 1/2019 odpady

vyhláška odpady 2020 schválená

 

Vyvěšeno dne 27.12.2019


Pozvánka na schůzi zastupitelů dne 27.12.2019

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového opatření č. 7, 8.

4. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 9.

5. Projednání a chválení vyhlášky č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

6. Informace o těžbě dřeva v obecním lese.

7. Informace o stavu účtu u Komerční banky a u ČSOB.

8. Zhodnocení brigád v obci.

9. Projednání a schválení částky, s kterou může disponovat starosta bez schválení

zastupitelstva obce.

10. Projednání a schválení dohody o provedení práce v roce 2020 s těmito zastupiteli Miroslav Jonák, Jiří Hebký, Marie Zemanová, Jakub Zeman, Pavel Blažek, Pavel Homolka, Libor Jonák ve výši 100Kč/hod.

11. Projednání a schválení rozpočtového provizoria.

12. Diskuse.

13. Projednání a schválení návrhu na usnesení.

14. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 15.12.2019


návrh vyhlášky odpadů na rok 2020

návrh vyhlášky odpady 2020

 

Vyvěšeno dne 7.12.2019


Rozpočtové opatření č.7

rozpočtové opatření č.7 2019

 

Vyvěšeno dne 30.10.2019


Pozvánka na schůzi zastupitelstva 11.10.2019

 1. 1. Zahájení.

  2. Projednání a schválení programu jednání.

  3. a) Projednání a schválení vstupu obce do DSO Sompo .

       b) Projednání a schválení stanov DSO Sompo.

  4. Projednání a schválení možnosti prodeje a určení cen kalamitního dřeva z obecního lesa.

  5. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru.

  6. Jmenování členů inventarizační komise.

  7. Diskuse.

  8. Projednání a schválení návrhu na usnesení.

  9. Závěr jednání.

  10. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 29.9.2019


Rozpočtové opatření č.6

rozpočtové opatření č.6 2019

 

Vyvěšeno dne 3.8.2019