Rozpočtové opatření č.10

Rozpočtová opatření č.10

Vyvěšeno dne 31.12.2018


Návrh – rozpočtové opatření č.10

Návrh rozpočtové opatření č.10

Vyvěšeno dne 31.12.2018


Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 29.12.2018

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového provizoria.

4. Projednání rozpočtového opatření č. 9.

5. Projednání návrhu smlouvy na dodávku pitné vody pro občany. (vodné, stočné).

6. Projednání návrhu na vytvoření SMS informačního systému pro občany.

7. Projednání návrhu na zhotovení nové informační skříňky.

8. Diskuse.

9. Projednání návrhu na usnesení.

10. Závěr jednání.

 

Vyvěšeno dne 19.12.2018


Rozpočtové opatření č.9

Rozpočtová opatření č.9 s razítkem

 

Vyvěšeno dne 13.11.2018


Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce dne 1.11.2018

 1. Projednání a schválení programu jednání.
 2. Seznámení s výsledky komunálních voleb, které proběhly ve dnech 5. a 6. října 2018.
 3. Převzetí osvědčení o zvolení člena zastupitelstva obce a složení slibu.
 4. Volba návrhové, volební a mandátové komise.
 5. Volba starosty, místostarosty, volba předsedů a členů finančního a kontrolní komise.
 1. Projednání finančních odměn členům zastupitelstva obce.
 2. Zpráva volební a mandátové komise.
 3. Oprávnění ke schvalování rozpočtových opatření starostou obce.
 4. Jmenování inventarizační komise.
 5. Projev starosty obce.
 6. Projednání rozpočtového opatření č. 8.
 7. Projednání a schválení odměny pro knihovníka obce.
 8. Projednání a schválení návrhu a stanovení částky na používání vlastního nářadí.
 9. Projednání a schválení odměny za hodinu provedené práce pro obec.
 10. Projednání a schválení navýšení pokladní hotovosti na 50 000,- Kč .
 11. Diskuse.
 12. Projednání návrhu na usnesení.
 13. Závěr jednání.

 

Vyvěšeno dne 20.10.2018


Oznámení Jedlovský přivaděč

Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení stavby VD-Hubenov – Jedlovský přivaděč

Stavební řízení Jedlovský přivaděč

Vyvěšeno dne 1.10.2018


Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva dne 4.10.2018

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového opatření č. 7.

4. Projednání zprávy o aktuálním stavu rekonstrukce veřejného osvětlení.

5. Ukončení řádného volebního období.

6. Diskuse.

7. Projednání a schválení návrhu na usnesení.

8. Závěr jednání.

Vyvěšeno dne 26.9.2018


Návrh rozpočtového opatření č.7

Vyvěšeno dne 25.9.2018

Rozpočtové opatření č.7 návrh


Územní rozhodnutí Jakub Zeman

Zeman Jakub územní rozhodnutí

 

Vyvěšeno dne 29.8.2018


Rozpočtové opatření č.6

Rozpočtové opatření č.6 s razítkem

 

Vyvěšeno dne 28.8.2018