Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2025

Střednědobý výhled 2021-2025

Vyvěšeno dne 23.3.2019


Rozpočet 2019

Rozpočet 2019

Vyvěšeno dne 23.3.2019


Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 22.3.2019

Program:
1. Zahájení
2. Projednání a schválení programu jednání
3. Projednání a schválení žádosti o dotaci pro pojízdnou Prodejnu Humpolec Neuber Jaromír.
4. Projednání a schválení žádosti o finanční dar pro organizaci Roska Jihlava.
5. Projednání rozpočtového opatření č. 10.
6. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2019.
7. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2025.
8. Projednání a schválení zprávy inventarizační komise.
9. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru.
10. Projednání odpisového plánu 2018 .
11. Diskuse
12. Projednání a schválení návrhu na usnesení
13. Závěr jednání

Vyvěšeno dne 12.3.2019


Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018

 

Vyvěšeno dne 26.2.2019


Návrh střednědobého výhledu 2021-2025

Návreh střednědobého výhledu 2021-2025

Vyvěšeno dne 26.2.2019


Návrh rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu 2019 str1 Návrh rozpočtu 2019

 

Vloženo dne 26.2.2019


Rozpočtové opatření č.10

Rozpočtová opatření č.10

Vyvěšeno dne 31.12.2018


Návrh – rozpočtové opatření č.10

Návrh rozpočtové opatření č.10

Vyvěšeno dne 31.12.2018


Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 29.12.2018

1. Zahájení.

2. Projednání a schválení programu jednání.

3. Projednání rozpočtového provizoria.

4. Projednání rozpočtového opatření č. 9.

5. Projednání návrhu smlouvy na dodávku pitné vody pro občany. (vodné, stočné).

6. Projednání návrhu na vytvoření SMS informačního systému pro občany.

7. Projednání návrhu na zhotovení nové informační skříňky.

8. Diskuse.

9. Projednání návrhu na usnesení.

10. Závěr jednání.

 

Vyvěšeno dne 19.12.2018


Rozpočtové opatření č.9

Rozpočtová opatření č.9 s razítkem

 

Vyvěšeno dne 13.11.2018