Rozpočtovém opatření č.4

Rozpočtová opatření č.4

Vyvěšeno dne 28.7.2020


Pozvánka na schůzi zastupitelů dne 7.7.2020

Program schůze zastupitelstva:

 1. Projednání a schválení programu jednání.
 2. Projednání rozpočtového opatření č. 3 a 4.
 3. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 Poplatek ze psů.
 4. Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330059574/002.
 5. Projednání zprávy o projektu D2D společnosti SOMPO.
 6. Projednání zprávy o podání žádosti na dotace na likvidaci kůrovcové kalamity.
 7. Projednání a schválení vstupu obce do projektu o dopravní obslužnosti Kraje Vysočina.
 8. Diskuse.
 9. Projednání návrhu na usnesení.
 10. Závěr jednání.

 

Vyvěšeno dne 27.6.2020


Rozpočtové opatření č.3

Rozpočtová opatření č.3

Vyvěšeno dne 5.6.2020


Závěrečný účet 2019

ZÚ – rok 2019

přezkum výsledek 2019

Rozvaha – rok 2019

Příloha – rok 2019Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019

Výkaz zisku a ztráty – rok 2019

Zveřejněno dne 1.6.2020


Pozvánka na schůzi zastupitelstva dne 31.5.2020

Program jednání :

 1. Projednání a schválení programu jednání.
 2. Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2019 a náprava závad.
 3. Projednání rozpočtového opatření č.2 .
 4. Projednání informace Kraje Vysočina o dopravní obslužnosti.
 5. Diskuse.
 6. Projednání a schválení návrhu na usnesení.
 7. Závěr jednání.

 

Vyvěšeno dne 21.5.2020


Návrh závěrečného účtu 2019

Návrh ZÚ za rok 2019 Příloha – rok 2019 Rozvaha – rok 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019 Výkaz zisku a ztráty – rok 2019

 

přezkum výsledek 2019

 

Vyvěšeno dne 14.5.2020


Rozbor vody 2020 komplet

rozbor vody malý+velký 2020


Rozpočtové opatření č.2

Rozpočtová opatření č.2

 

Vyvěšeno dne 12.5.2020


Vyhláška – daň z nemovitých věcí

Vydáno finančním úřadem

 

Vyhláška daň z nemovitosti

 

Vyvěšeno dne 24.4.2020


Informace pro obyvatele v souvislosti šíření viru COVID-19

Výstupy jednání Krizového štábu Kraje Vysočina

 

Zákaz volném pohybu osob